Koronavirus

Policie ČR: Nebudeme akceptovat účelově sepsaná potvrzení demonstrantů o pracovních pohovorech, či dohodách o provedení práce

V návaznosti na řadu podnětů, upozorňujících na účelové obcházení krizových opatření vlády v souvislosti s oznámenými shromážděními během nadcházejícího víkendu, považujeme za důležité upozornit na následující skutečnosti:

Právo pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím (dále jen „shromáždění“) může vláda ČR v době nouzového stavu omezit na základě krizového zákona, což také učinila usnesením vlády o přijetí krizového opatření č. 216/2021, ve znění usnesení vlády č. 218 a 244/2021 (dále jen „usnesení“).

Usnesení stanovuje výjimku ze zákazu volného pohybu osob za účelem cesty na takové shromáždění pouze v rámci jednoho okresu nebo území hl. m. Prahy, a to v době od 05.00 do 20.59 hod, a to za dodržení dalších stanovených pravidel.

Výkon shromažďovacího práva nespadá pod hromadnou akci povolenou podle bodu IX příslušného krizového opatření vlády. Tato výjimka je stanovena pouze pro akce, které byly z důvodu hodných zřetele povoleny, a to za dodržení závazných hygienicko-epidemiologických podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Vztahuje se na akce v důležitém státním zájmu a významná sportovní utkání a soutěže, nikoliv však pro výkon práva shromažďovacího. Výkon práva shromažďovacího navíc nepodléhá žádnému povolení orgánu veřejné moci.

Akceptována nebudou ani jiná účelově vystavená potvrzení (např. dohoda o provedení práce, potvrzení o účasti na výběrovém řízení apod.), jejichž zjevným cílem je obcházení stanovených opatření, ke kterému veřejně vyzývají někteří spolupořadatelé veřejných shromáždění na sociálních sítích.

Policie České republiky žádá veřejnost, aby shora uvedená pravidla byla respektována, a aby občané nedbali výzev k jejich účelovému obcházení.

Zdroj: tydenikpolicie.cz

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button