Jak se chránit

Nejdůležitější je důkladné mytí rukou, pít vodu z kohoutku je v pořádku

Hygienické stanice doporučují časté mytí rukou teplou vodou a mýdlem nebo dezinfekcí s obsahem alkoholu, zejména pak po použití toalety, před jídlem či přípravou jídla, po návratu z venku nebo cestě hromadnou dopravou, po smrkání, kašlání či kýchání nebo po manipulaci s penězi. Zároveň nedoporučuje dotýkání se obličeje čerstvě neumytýma rukama.

Choroba se šíří kapénkovou infekcí, hygienické stanice tak řeší množství dotazů na bezpečnost pitné vody. Vodou z kohoutku by se však virus šířit rozhodně neměl. “Ze zkušenosti s viry ptačí chřipky a SARS víme, že tyto respirační viry jsou velmi citlivé k dezinfekci. Pitná voda z veřejného zásobování či studny nebyla u žádné z těchto epidemií zjištěna jako relevantní cesta přenosu infekce. Standardní dezinfekce pitné vody bude tedy spolehlivě usmrcovat i koronavirus,” říká vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu František Kožíšek.

Pokud máte příznaky, zůstaňte doma

Pokud kašlete, kýcháte, máte horečku nebo potíže s dechem, zůstaňte doma a dopřejte si klid na uzdravení, lékaře kontaktujte telefonicky. Stejně tak je důležité při přicestování z rizikových oblastí dodržovat čtrnáctidenní karanténu. Při nákaze Ministerstvo zdravotnictví doporučuje zmírňovat příznaky onemocnění podpůrnou léčbou pomocí běžně dostupných léků. Lidé s příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění by také měli dodržovat základy správné respirační hygieny. Tedy při kašlání a kýchání používat nejlépe jednorázové kapesníky, případně si zakrývat ústa rukávem či paží. Zakrývání úst a nosu dlaní se nedoporučuje, nemoci se pak kapénkou mohou šířit dál.

Vyhýbejte se místům s velkým množstvím lidí

Největší riziko nákazy hrozí v místech s velkou koncentrací lidí na malém prostoru. Je tak dobré pohyb v těchto místech omezit a zároveň se aktivně vyhýbat těm, kteří vykazují příznaky onemocnění. Samozřejmostí je dodržovat zákazy stanovené vládou, ať už se jedná o zákazy návštěv v nemocnicích či akce s více než třiceti lidmi. “Snažte se vyhýbat velkým kolektivům, bezpečný odstup ve společnosti jsou asi dva metry,” říká prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Masky samotné vás neochrání, při použití je nezbytné dodržovat pravidla správného nošení

WHO doporučuje nošení masek především lidem s příznaky onemocnění, aby zabránili nákaze dalších lidí. Podle organizace neexistují důkazy, že by masky chránili zdravé lidi před nákazou. Pokud se však staráte o osobu nakaženou koronavirem, je doporučeno nosit masku kdykoliv jste ve stejné místnosti jako nakažená osoba a chránit se také častým mytím rukou.

Pokud se rozhodnete masku nosit, je třeba si před nasazením důkladně umýt ruce mýdlem nebo dezinfekcí. Maska také musí být správně nasazená, měla by těsně přiléhat k obličeji a zakrývat nos, ústa a bradu a být pevně zafixována kolem hlavy. Při nošení se nedotýkejte přední části masky, jinak ztratí ochranný účinek. Masku nahraďte novou jakmile zvlhne, použitou masku vyhoďte ihned do koše a před nasazením nové si opět umyjte ruce. Použitou masku nikdy nepoužívejte znovu. Stejný postup je nutné dodržovat u respirátorů ffp3, které při správném použití před infekcí chrání. Respirátor je možné používat jeden den jednou osobou, poté ho je nutné vyhodit a nahradit novým.

Při podezření na nákazu je hlavní zachovat klid

Pokud jste v posledních čtrnácti dnech vycestovali do rizikových zemí nebo jste měli kontakt s osobami z rizikových zemí a začaly se u vás projevovat příznaky, je hlavní nepropadat panice. Pokud máte podezření na přítomnost infekce COVID-19, je třeba telefonicky kontaktovat svého lékaře nebo lékařskou pohotovost, popřípadě příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde vám poradí ohledně dalšího postupu.

Pro Jihomoravský kraj funguje infolinka ke koronaviru s číslem +420 773 768 994 každý všední den od 8:00 do 17:00. Mimo tuto dobu je možné kontaktovat Státní zdravotní ústav (SZÚ) na číslech +420 724 810 106 a +420 725 191 367. V současné době mohou být kvůli zvýšenému zájmu infolinky SZÚ obsazené a přetížené, ústav však pracuje na jejich posílení.

Back to top button